Et glas frugtjuice om dagen er ikke forbundet med en højere risiko for hypertension hos personer med T2 diabetes

Nyhed: Man har spekuleret over, om det at drikke frugtjuice ud fra et sundhedsperspektiv kan sammenlignes med at spise hel frugt. For at vurdere dette videnskabeligt analyserede et stort prospektivt studie i USA, hvordan frugtjuice og hel frugt kunne sammenlignes i forhold til risikoen for øget hypertension eller type 2-diabetes.

 
 

Man har spekuleret over, om det at drikke frugtjuice ud fra et sundhedsperspektiv kan sammenlignes med at spise hel frugt. For at vurdere dette videnskabeligt analyserede et stort prospektivt studie i USA, hvordan frugtjuice og hel frugt kunne sammenlignes i forhold til risikoen for øget hypertension eller type 2-diabetes.  

Studiet omfattede flere end 1 million kvinder i USA, som ved baseline udfyldte et spørgeskema om fødevarehyppighed forud for regelmæssig opfølgning i næsten 8 år. Resultaterne viste, at moderat indtagelse af hel frugt (2,4 versus 0,3 portioner dagligt) og frugtjuice (225 ml dagligt versus nul) ikke var forbundet med episodevis hypertension eller type 2-diabetes. Det blev også påvist, at indtagelse af 1 portion pr. dag med frugtjuice ikke forøgede risikoen for udvikling af nogen af de to sygdomme. Forfatterne konkluderede, at moderate mængder af frugtjuice eller hel frugt ikke var signifikant forbundet med forøget risiko for hypertension eller diabetes hos amerikanske postklimakterielle kvinder. 

Det bør bemærkes, at dette er et observationsstudie med metodebegrænsninger, idet det kun kan bestemme associationer, ikke årsag og virkning. 

Yderligere information: 

Auerbach BJ et al. (2017) Associations of 100% fruit juice versus whole fruit with hypertension and diabetes risk in postmenopausal women: Results from the Women's Health Initiative. Prev Med. 105: 212-218 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743517303158     

Reference titel

[1] Auerbach BJ et al. (2017)

Associations of 100% fruit juice versus whole fruit with hypertension and diabetes risk in postmenopausal women: Results from the Women's Health Initiative. Prev Med. 105: 212-218