Påvirker frugtjuice kropsvægten?

Mens der generelt er et positivt syn på frugtjuice, har nogle offentlige sundhedsinsitutuioner udtrykt bekymring om juices potentielle påvirkning på kropsvægten, særligt med hensyn til overindtag og sukkerindhold.

Indtag af frugtjuice 

I Europa er det daglige indtag af drikkevarer i barndommen og teenagealderen 1455 ml, hvoraf vand udgør den største del. I gennemsnit giver drikkevarer 1.609 kJ (385 kcal), hvoraf ca. 30 % kommer fra sukkersødede drikkevarer, 21 % kommer fra sukkersødet mælk, og 18 % kommer fra frugtjuice. Data fra branchen viser, at det gennemsnitlige indtag af frugtjuice i Europa er på kun 31 ml om dagen, hvilket svarer til 13 kcal om dagen eller en tredjedel af en portion frugt. Disse tal tyder på, at bekymring om overindtag er fejlplaceret. Selv hvis det daglige indtag steg til 150 ml – mængden, der svarer til en portion frugt i nogle europæiske lande – ville det daglige energiindtag fra frugtjuice kun være 62 kcal eller 3 % af referenceindtaget (2000 kcal). 

Påvirker frugtjuice en voksen persons kropsvægt?

Forskningsresultater i forbindelse med dette emne er svingende, hovedsageligt fordi der er brugt forskellige tilgange. Undersøgelser differentierer ofte ikke mellem frugtjuice og juice med tilsat sukker eller sirup. I de fleste undersøgelser er kontrollen repræsenteret af indtaget af sukkersødede sodavand. 

Få undersøgelser har taget frugtjuices specifikke påvirkning på en voksen persons kropsvægt i betragtning, og litteraturen er domineret af observationsdata, der ikke kan fastlægge en årsag og effekt. Resultaterne af disse undersøgelser har varieret fra positive sammenhænge mellem en voksen persons vægtstigning, selvom stigningen var klinisk ubetydelig, og indtag af frugtjuice, til modsatrettede forbindelser mellem BMI, taljemål og indtag af frugtjuice. Begge disse sekundære analyser var foretaget i amerikanske befolkningsgrupper. En undersøgelse af en stor europæisk kohorte fandt ingen forbindelse mellem det kombinerede indtag og frugtjuice og frugtnektar og BMI. Et tilsvarende resultat fremgik af Food4Me-undersøgelsen blandt europæiske voksne fra syv forskellige lande. 

Det forvirrende billede kan sandsynligvis forklares af epidemiologiens karakter, der er meget modtagelig over for forvekslinger med anden adfærd. Indtag af frugtjuice har helt sikkert tendens til at være statistisk forbundet med fordelagtige sundhedsvaner som reduceret alkoholindtag, ikkerygning og øget fysisk aktivitet. Hvis indtaget af frugtjuice samlet set ikke er overdrevet og er en del af en velbalanceret kost, ser der ud til kun at være få beviser på en øget risiko for fedme.

Hvis man ser på de få tilgængelige randomiserede kontrollerede forsøg, har disse tendens til ikke at vise nogen påvirkning på vægtstyring, selv ved indtag på op til 500 ml om dagen. Forfatterne af en nylig gennemgang om citrusfrugtjuice konkluderede, at "baseret på kliniske interventionsundersøgelser resulterede tilføjelsen af appelsinjuice eller grapejuice til en vane- eller undersøgelsesdiæt ikke i vægtændring, hvilket tyder på, at personerne sandsynligvis kompenserede med andre kostvalg." Et tilsvarende resultat blev set i et randomiseret kontrolleret forsøg fra 2017, hvor 500 ml appelsinjuice blev indtaget dagligt i 12 uger som en del af en kaloriekontrolleret kost. 

Sukkerindholdet i frugtjuice er kommet under luppen med hensyn til vægtstigning og risikoen for fedme. Sukkeret kommer direkte fra frugten, der bruges til at lave juicen – frugtjuice tilsættes ikke sukker i henhold til loven. Som følge af en omfattende systematisk gennemgang konkluderede et forskerteam bestilt af WHO, at overskydende kalorier var skylden til vægtstigning og ikke sukkeret specifikt. Når energiindtaget derfor er velbalanceret med sundt energiforbrug, øger kostsukker fra frugtjuice ikke risikoen for for stor vægtstigning.  

Børns indtag af frugtjuice og vægt 

Data fra 12 af de 19 studier identificeret i litteraturen kunne ikke vise en væsentlig forbindelse mellem vaneindtag af frugtjuice og BMI og ændringer i kropsvægt over tid. Tre undersøgelser rapporterede, at i takt med at indtaget af frugtjuice steg, faldt risikoen for at udvikle overvægt og fedme statistisk og signifikant, mens tre andre studier viste en væsentlig forbindelse mellem indtag af frugtjuice og vægtstigning. Indtaget i disse studier var dog særligt højt og omfattede andre drikkevarer end frugtjuice (f.eks. fortyndet frugtjuice, sirup, mineraljuice med tilsat smag og sportsdrikke). Et studie viste, at højere indtag af juice kun var forbundet med en yderligere risiko for vægtstigning hos børn, der allerede var overvægtige eller prædisponeret for det. 

Hyppigere indtag af frugtjuice blev derimod forbundet med en lavere stigning i kropsvægt. En systematisk gennemgang fra 2016 bekræftede dette fund ved at rapportere, at 22 undersøgelser blandt børn og teenagere ikke fandt nogen væsentlig forbindelse mellem indtaget af frugtjuice og vægt/adipositet efter at have kontrolleret energiindtaget. En metaanalyse fra 2017 med 8 prospektive studier, der inkluderede flere end 34.000 børn, fandt ingen statistisk eller klinisk forbindelse mellem indtag af frugtjuice og BMI med z-resultat. 

Effekt ved indtag af frugtjuice før et måltid

Undersøgelser, der sammenligner effekterne ved indtag af frugt eller frugtjuice før måltid, har vist, at indtag af væske før måltid fører til et højere energiindtag i det efterfølgende måltid, selvom denne forskel i nogle tilfælde ikke er statistisk signifikant, eller der slet ikke findes nogen forskel mellem faste fødevarer og væske. Tendensen til overvægt/fedme blandt børn menes at skyldes mangel på kompenserende reducering af energiindtaget i måltidet efter indtag af kalorieholdige drikkevarer (herunder frugtjuice) før måltidet. Effekten ved indtag før et måltid var dog det samme med frugtjuice sammenlignet med yoghurt tilsat frugtstykker. Blandt fede børn så energiindtaget i følgende måltid ud til at være ca. 15 % lavere efter indtag før et måltid, der var baseret på skummetmælk eller æblejuice, sammenlignet med et indtag før et måltid, der kun var baseret på vand. 

Påvirkning af mæthed

Hvor madtypen er tilsvarende, fører indtag i fast form før et måltid ofte til et lavere kalorieindtag i det efterfølgende måltid sammenlignet med flydende form. I henhold til en undersøgelse reducerede indtag af æblestykker eller æblegrød før et måltid mængden af indtaget energi bagefter mere end indtag af æblejuice før et måltid. Nogle undersøgelser har vist, at fiberrig juice er mere mættende. Uanset typen af indtag før et måltid (fast, semi-fast, flydende) ser det resulterende energiindtag ud til at blive udlignet af et reduceret energiindtag i det efterfølgende måltid.

Konklusion:

På trods af bekymringer overindtages frugtjuice ikke i Europa, og selv stigende indtag til 150 ml om dagen i gennemsnit vil have en minimal påvirkning på energiindtaget. Observationsbevis for påvirkningen af frugtjuice på overvægt/fedme blandt voksne er mangelfuld og giver blandede konklusioner. I mange af disse undersøgelser er frugtjuice imidlertid kombineret med sukkerholdige drikkevarer, hvilket giver et falsk billede. Randomiserede kontrollerede forsøg viser ingen påvirkning ved ren citrusfrugtjuice på kropsvægten, selv ved indtag på op til 500 ml om dagen i 12 uger. Undersøgelser blandt børn og teenagere peger mest mod en mangel på forbindelse mellem indtaget af frugtjuice og risikoen for overvægt/fedme.