Frugtjuices rolle i kosten

Sundhedsprofilen for en frugtjuicedrikker

Appelsinjuice er positivt forbundet med at opnå DE ANBEFALEDE MÆNGDER C-VITAMIN. C-vitamin bidrager til normal dannelse af kollagen, der har betydning for normalt fungerende blodkar, knogler og brusk.
Appelsinjuice er en kilde til kalium, som bidrager til en normal muskelfunktion og til vedligeholdelsen af et normalt blodtryk.
Appelsinjuice indeholder folat, som bidrager til VÆVSVÆKSTEN HOS DEN GRAVIDE KVINDE, immun- systemets normale funktion og til at MINDSKE TRÆTHED OG UDMATTELSE.
Appelsinjuice har et GLYKÆMISK INDEX (GI) på 50, hvilket er LAVT. Beviser fra meta-analyser antyder, at regelmæssigt forbrug af frugtjuice ikke er en risikofaktor for type-2 diabetes.
Et dagligt glas appelsinjuice på ca 150 ml kan være et GODT SUPPLEMENT til et jern-rigt måltid (som fx en skål havregrød) fordi C-VITAMIN ØGER OPTAGELSEN AF JERN.
Juicedrikkere har en tendens til at spise mere frugt end dem, der ikke drikker juice. Studier viser, at FRUGTJUICE KOMPLEMENTERER, SNARERE END ERSTATTER, FRUGTINDTAGET
Et glas frugtjuice om dagen ville kunne øge opnåelsen af de officielle anbefalinger til frugt- og grøntindtag i Europa med 51 %.

Disclaimer: Every effort has been made to ensure that the information contained in this document is reliable and has been verified. The information is intended for non-commercial communication to healthcare professionals only. It is not intended for consumers. The AIJN shall have no liability whatsoever if this information is used or presented for promotional or commercial purposes.

Over hele verden indtager en stor procentdel af befolkningen – både i udviklingsalderen og voksne – ikke den daglige mængde frugt og grøntsager, der anbefales af retningslinjer og videnskabelige foreninger. 

Indtag af frugtjuice, der er højere hos børn, bliver gradvist lavere i teenagealderen, og det laveste forbrug er i voksenalderen. 

Indtag af frugtjuice i hele verden

En publikation fra 2010 rapporterede indtaget af frugtjuice blandt 569.000 personer i 46 lande. Den fandt højere indtag i Australasien (156 ml/dag), mens asiatiske lande i gennemsnit havde lavt indtag med det laveste i Østasien på blot 3 ml/dag). Indtaget var i gennemsnit højere i lande med høj indkomst: 60 ml/dag i forhold til 7 ml/dag i lande med lav indkomst. I alle de medtagne geografiske områder var kvinders indtag højere end mænds. 

Indtag af frugtjuice over tid

Hvis man ser på spørgeundersøgelser, der har fundet sted i Italien over årene, er det muligt at forstå, hvordan forbrugsvanerne har ændret sig med hensyn til valget af frugt, grøntsager og frugtjuice. Indtag af frugtjuice var ens i de to første spørgeundersøgelser udført i 1980-84 og 1994-96, der begge rapporterede et dagligt indtag af frugtjuice på 21 ml/dag. Data fra den seneste spørgeundersøgelse i 2005-06 viste en kraftig stigning til 64 ml/dag.

Passende portionstørrelser  

I Storbritannien anbefales forbrugerne at drikke op til 150 ml frugtjuice om dagen, og dette tæller som én portion frugt ud af de anbefalede 5 om dagen. Denne mængde svarer til 62 kcal, eller ca. 3 % af den daglige energi baseret på en kost med 2.000 kcal. I Italien er den anbefalede portion frugtjuice 200 ml. 

I USA bruger Dietary Guidelines 2015-2020 en "cup-ækvivalent", der svarer til 237 ml, som reference for hele frugter og frugtjuice. De amerikanske retningslinjer anbefaler et dagligt frugtindtag på 2 cup-ækvivalenter, hvoraf mindre end halvdelen skal være i form af usødet frugtjuice. For American Heart Association falder portionerne af frugt og frugtjuice sammen, og hver svarer til en halv cup, dvs. 4 oz (svarende til et halvt stykke frugt eller 115 ml frugtjuice). En af de anbefalede frugtportioner kan erstattes med indtag af frugtjuice.

Erstatter frugtjuice mælk?

Baseret på data rapporteret i to studier udført blandt amerikanske børn og teenagere, var det højere indtag af frugtjuice, grøntsager og frugt ikke forbundet med et lavere indtag af mælk. En tilsvarende historie blev set i en sekundær analyse af UK National Diet and Nutrition Survey, hvor de, der indtog frugtjuice, havde tendens til at have højere indtag af hele frugten (både voksne og teenagere) og var mere sandsynlige til at få tre til fem portioner frugt og grøntsager om dagen. De, der ikke indtog frugtjuice, var derimod mindre sandsynlige til at få den anbefalede mængde. 

Frugtjuice vs. indtag af frugt og grøntsager 

Estimater fra NHANES-studiet (2007-2010) indikerer, at kun 40 % af de 1-18-årige rapporterer frugtindtag i overensstemmelse med de amerikanske retningslinjer. Højere indtag blev set i de 2-5-årige, men faldt gradvist med alderen. Børn i alderen 2-5 år indtog mindre hele frugter og mere frugtjuice sammenlignet med ældre aldersgrupper, hvor denne tendens var omvendt. Hvis man kigger på det samlede frugtindtag, kommer omkring 
35 % fra frugtjuice, og denne procent er den samme i nyere data fra NHANES-studiet i 2011–2012. 

Indtag af frugtjuice, frugt og grøntsager i gennem hele livet 

Kostvaner i barndommen er vigtige afgørende faktorer for indtaget af frugt og grøntsager senere i livet. Der skal opfordres til sunde kostvaner fra den tidlige barndom, da dette har eftervirkning på adfærden i voksenlivet. Indtag af frugtjuice, der er højere i aldersgruppen fra 2-5 år, bliver gradvist lavere i teenagealderen, og det laveste indtag er i voksenalderen. I teenagealderen eller måske før er der et pludseligt fald i indtag af frugt og grøntsager, der stiger igen i voksenalderen. Samlet set indtager en stor del af befolkningen – både i udviklingsalderen og som voksne – ikke den daglige mængde af frugt og grøntsager, der anbefales af retningslinjer og videnskabelige foreninger.  

Nogle europæiske spørgeundersøgelser (i Irland, Holland og Storbritannien) udført mellem 2003 og 2006 på 4-18-årige har vist, at indtaget af frugt og grøntsager stiger i henhold til indtaget af frugtjuice. I henhold til en stor spørgeundersøgelse om valg af drikkevarer blandt 2.741 europæiske teenagere, rapporterede omkring halvdelen af teenagerne indtag af frugtjuice. Den gennemsnitlige daglige mængde var 132 ml (svarende til ca. 70 kcal).

Konklusion

Internationale data foreslår, at indtaget af frugt, grøntsager og frugtjuice varierer i henhold til alder, køn og land. Indtag af frugtjuice er højere i lande med høj indkomst, unge børn og kvinder. Mellem barndommen og teenagealderen viser indtaget af frugtjuice tendens til at falde, hvor ca. halvdelen af europæiske teenagere rapporterer indtag. Indtag af frugtjuice hænger sammen med højere frugtindtag og ser ikke ud til at erstatte mælk. Flere lande sidestiller i deres anbefalinger en daglig portion frugtjuice med en portion frugt.


Reference titel

[1] Singh GM et al. (2015)

Global burden of diseases nutrition and chronic diseases expert group. Global, regional and national consumption of sugar-sweetened beverages, fruit juices and milk: a systematic assessment of beverage intake in 187 countries