Appelsinjuice som en del af en kaloriereduceret kost giver vægttab og forbedrer fedmerelaterede biomarkører

Nogle kostkommentatorer forbinder indtagelse af appelsinjuice med vægtøgning på grund af sukkerindholdet, men dette er aldrig bevist i interventionsforsøg af høj kvalitet. Nu har man i et brasiliansk randomiseret, kontrolleret forsøg undersøgt dette hos 78 overvægtige personer på diæt. 

Nogle ernæringskommentatorer forbinder indtagelse af appelsinjuice med vægtøgning på grund af sukkerindholdet, men dette er aldrig bevist i interventionsforsøg af høj kvalitet. Dette synspunkt afspejles heller ikke i epidemiologisk evidens, der ofte viser, at der ikke er nogen forbindelse mellem indtagelse af appelsinjuice og risikoen for overvægt eller fedme. 

Nu har man i et brasiliansk randomiseret, kontrolleret forsøg undersøgt dette hos 78 overvægtige personer på diæt. Deltagerne skulle følge en 12-ugers lavkaloriediæt med eller uden 500 ml appelsinjuice dagligt. Bemærk, at denne mængde er over de 150-200 ml, der anbefales som en portion i europæiske lande. Fødeindtagelse blev registreret og analyseret seks gange i løbet af denne periode. Resultaterne viste et tilsvarende vægt- og fedttab hos personerne på diæt. 

Der var signifikante forbedringer af insulinfølsomhed (HOMA-IR), fedtprofil og antiinflammatorisk status i begge grupper som følge af vellykket vægttab. Der var dog signifikant større forbedringer af disse markører ved indtagelse af appelsinjuice. I appelsinjuicegruppen faldt insulinniveauet f.eks. med 18 %, CRP faldt med 33 %, og forholdet mellem totalt kolesterol og LDL-kolesterol faldt med 24 %. 

I forbindelse med ændringer i kostindtagelse havde appelsinjuicegruppen en signifikant forøgelse af C-vitamin og folat med hhv. 163 % og 62 % sammenlignet med kontrolgruppen. Indtagelse af appelsinjuice forbedrede folatindtagelse til ca. 95 % af de daglige næringsstofanbefalinger. I forbindelse med C-vitamin var der en 500 % stigning i indtagelse, der oversteg de daglige næringsstofanbefalinger, men dog var langt under den tolererbare maksimale indtagelse (dvs. generelt anbefalet sikker indtagelse). 

Forskerne konkluderede, at når appelsinjuice drikkes som en del af en kaloriereduceret kost, hæmmede det ikke vægttab, men forbedrede insulinfølsomheden, lipidprofilen og den inflammatoriske status signifikant i forhold til en tilstand uden indtagelse af appelsinjuice. Derfor kan indtagelse af appelsinjuice give større sundhedsfordele for patienter, som er på en diæt for at regulere vægten. 

Reference titel
[1] Ribeiro C et al. (2017)

Ribeiro C et al. (2017) Orange juice allied to a reduced-calorie diet results in weight loss and ameliorates obesity-related biomarkers: A randomized controlled trial. Nutrition 38: 13–19